Stilling ledig

Undervisnings- hjelper

VIDU ønsker å tilby basiskompetansekurs til våre ansatte og ønsker å komme i kontakt med frivillige som elsker å lære andre å lese, skrive, regne eller bruke digitale verktøy. Kanskje er du en pensjonert lærer som har lyst og anledning til å dele din kunnskap og tid med oss, eller du har andre kvalifikasjoner som…

Les mer »