Partnere

VIDU AS samarbeider med næringslivet både i Malm, Steinkjer, Inderøy ,Snåsa og omliggende kommuner. Gjennom samarbeidsavtaler styrker vi tilbudet vårt for tiltaksansatte samtidig som vi påtar oss oppdrag for næringslivet.

Disse samarbeidspartnerne kan etter avtale ta imot deltakere fra oss i perioder for å bli kjent med arbeidsplassen eller de fagene som arbeidsplassen har. Slik kan kunnskap opparbeides og tiltaksansatte få inspirasjon til videre opplæring eller tilstaksløp for jobb i ordinær bedrift.

Vi har tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om lærekandidatordninger.