Om VIDU

Grensesprengende hverdag

VIDU tilbyr varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver for mennesker med ulike behov for arbeidstilpassing og arbeidspraksis.

Vi arbeider målbevisst med å sette mennesker inn i attraktive roller med arbeidsoppgaver lokalsamfunnet har bruk for, som er meningsfylte og verdsatt.

Vårt kvalifiseringsarbeid går i takt med ordinært arbeidsliv og vi har som mål å være best i Norge på tilrettelegging for arbeidsdeltakelse. Vi vil være en tydelig stemme for mangfold og inkludering i arbeidslivet, og den beste arbeidsplassen innenfor bransjen

Visjon: Grensesprengende

Misjon: Å fremme arbeidsinkludering og verdsatt sosial rolle for alle 

Våre verdier er: Engasjement, modig og kompetent

Våre Avdelinger

Vi er lokalisert i Inn-Trøndelag med 5 avdelinger, på Snåsa, Malm, Steinkjer, Lehnhaugen og Straumen på Inderøy.

 

Mer om oss

VIDU AS er ISO 9001:2015 Sertifisert. Godkjent overensstemmelse med Styringssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Menneskers utvikling og kvalifisering til ordinært arbeid.

VIDU er en allsidig bedrift som arrangerer tiltak og tjenester for NAV, Kommune og hele skolesystemet. VIDU AS ble stiftet i 2019 og har i løpet av året over 150 ansatte i produksjon, veiledning og ledelse.

Bedriften er godkjent for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) samt Arbeids Forberedende Trening (AFT)

I tillegg er VIDU godkjent Lærebedrift for lærlinger og lærekandidater i flere yrkesfag og tilbyr også opplæring for elever i både videregående og ungdomsskole. Fagområdene er aktivitør, transport, bakeri, salg og service,  institusjons kokk, helsearbeider, barne- og ungdom faget

På oppdrag fra Inderøy Kommune drifter vi Arbeid på Enkeltvedtak (AE)

Bedriften er tilsluttet ASVL, som er en arbeidsgiver- og interesseforening for mange av landets vekst- og attføringsbedrifter.

VIDU AS er et datterselskap i konsernet AS REKO, som eies av Snåsa, Steinkjer og Inderøy Kommune.

VIDU AS er ISO 9001:2015 Sertifisert. Godkjent overensstemmelse med Styringssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Menneskers utvikling og kvalifisering til ordinært arbeid.

VIDU er en allsidig bedrift som arrangerer tiltak og tjenester for NAV, Kommune og hele skolesystemet. VIDU AS ble stiftet i 2019 og har i løpet av året over 150 ansatte i produksjon, veiledning og ledelse.

Bedriften er godkjent for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) samt Arbeids Forberedende Trening (AFT)

I tillegg er VIDU godkjent Lærebedrift for lærlinger og lærekandidater i flere yrkesfag og tilbyr også opplæring for elever i både videregående og ungdomsskole. Fagområdene er aktivitør, transport, bakeri (pt.begrenset godkjenning), salg og service,  institusjons kokk, helsearbeider, barne- og ungdom faget

På oppdrag fra Inderøy Kommune drifter vi Arbeid på Enkeltvedtak (AE)

Bedriften er tilsluttet ASVL, som er en arbeidsgiver- og interesseforening for mange av landets vekst- og attføringsbedrifter.