Om VIDU

Velkommen til VIDU AS

VIDU kan tilby varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver for mennesker med ulike behov for arbeidstilpassing og arbeidspraksis.

Bedriften arbeider målbevisst med å sette mennesker inn i attraktive roller med arbeidsoppgaver lokalsamfunnet har bruk for, som er meningsfylte og verdsatt.

"VIDU skaper verdier" er vår visjon.

Våre Avdelinger

Vi er lokalisert i Inn-Trøndelag med 4 avdelinger på Snåsa, Malm, Steinkjer og Inderøy. Snåsaprodukter, Jekta, STAS og Flyndra ble fusjonert den 22. februar 2019 og vårt navn er VIDU AS.

Selskapet er datter av morselskapet REKO som eies av Snåsa, Steinkjer og Inderøy Kommune.

Selskapets formål er å tilby arbeidsinkludering på relevante arenaer som styrker personenes muligheter for verdsatt sosial rolle.

Mer om oss

VIDU AS er ISO 9001:2015 Sertifisert. Godkjent overensstemmelse med Styringssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Menneskers utvikling og kvalifisering til ordinært arbeid.

VIDU er en allsidig bedrift som arrangerer tiltak og tjenester for NAV, Kommune og hele skolesystemet. VIDU AS ble stiftet i 2019 og har i løpet av året over 150 ansatte i produksjon, veiledning og ledelse.

Bedriften er godkjent for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) samt Arbeids Forberedende Trening (AFT)

I tillegg er VIDU godkjent Lærebedrift for lærlinger og lærekandidater i flere yrkesfag og tilbyr også opplæring for elever i både videregående og ungdomsskole. Fagområdene er aktivitør, transport, bakeri (pt.begrenset godkjenning), salg og service,  institusjons kokk, helsearbeider, barne- og ungdom faget

På oppdrag fra Inderøy Kommune drifter vi Arbeid på Enkeltvedtak (AE)

Bedriften er tilsluttet ASVL, som er en arbeidsgiver- og interesseforening for mange av landets vekst- og attføringsbedrifter.