Mennesket i sentrum

Vi tilbyr arbeidsinkludering på relevante arenaer som styrker personens muligheter for verdsatt sosial rolle

Hva er VIDU?

Flyndra As, Snåsaprodukter As, Jekta As og STAS AS ble fusjonert den 22. februar 2019.

VIDU AS er vårt nye navn, som representerer både felleskapet og individet.

Selskapets visjon er " VIDU skaper verdier"

Aktuelt

Vikar arbeidsleder

3. desember 2021

VIDU er en arbeidsmarkedsbedrift med formål å tilby arbeidsinkludering på relevante arenaer som styrker menneskers muligheter for en verdsatt sosial…

Undervisnings- hjelper

13. oktober 2021

VIDU ønsker å tilby basiskompetansekurs til våre ansatte og ønsker å komme i kontakt med frivillige som elsker å lære…

VIDU søker avdelingsleder

12. oktober 2021

VIDU er en arbeidsmarkedsbedrift med formål å tilby arbeidsinkludering på relevante arenaer som styrker menneskers muligheter for en verdsatt sosial…