Hjelpern

Vi påtar oss service- og vedlikeholdsoppdrag for bedrifter og privatpersoner.

Tjenester vi kan utføre er:

  • Avfallshåndtering
  • Plenklipping
  • Mindre transportoppdrag
  • Hustømming
  • Div. praktiske oppgaver

For skreddersydd pristilbud og nærmere informasjon om STAS Hjelper’n, ta kontakt med arbeidsleder Lars Eirik Oksås på telefon: 91 34 74 99.

Avdeling: