Hjelpern

Vi påtar oss service- og vedlikeholdsoppdrag for bedrifter og privatpersoner.

Tjenester vi kan utføre er:

  • Rydding og vedlikehold av uteområder
  • Enkelt vedlikehold av bygninger
  • Maling og skraping
  • Postkjøring
  • Annet forefallende

For skreddersydd pristilbud og nærmere informasjon om STAS Hjelper’n, ta kontakt med arbeidsleder Espen Hofstad på telefon: 98 21 34 48.

Avdeling: