Tiltaksoversikt

VTA - Varige tilrettelagte arbeidsplasser

Varig Tilrettelagt Arbeid er et tiltak for deg som har uføretrygd eller som akkurat har søkt om uføretrygd. Som ansatt hos VIDU blir du en del av arbeidsgruppen som løser oppgaver for både bedrifter, kommuner og privatpersoner. Du vil delta aktivt i produksjonen med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Tiltaket krever at du evner å jobbe selvstendig med oppgaver som du mestrer og er kjent med. Målet er deltakelse i et arbeidsmiljø der du i tillegg til å utvikle din arbeidsevne, opplever livsmestring og en sosialt verdsatt rolle. Søknad skjer via din saksbehandler NAV.

AE- arbeidstakere på enkeltvedtak

Arbeid på EnkeltVedtak er et kommunalt tiltak for deg som behøver tettere oppfølging og mer tilrettelegging enn arbeidstakere på VTA-tiltaket. Målet er livsmestring og deltakelse i et arbeidsmiljø der du kan bygge kompetanse og en sosialt verdsatt rolle i lokalsamfunnet ditt. Innsøking skjer via inntakskontoret i din kommune. Ikke alle kommuner har avtale om Arbeid på EnkeltVedtak hos VIDU. Pr dags dato har vi avtale med Inderøy og Verran kommune.

 

Arbeidspraksis for elever

Dersom du er elev ved ungdomsskole eller videregående skole og har behov for alternativ opplæring i bedrift er det mulig å komme til oss i elevpraksis. Målet er å koble teori fra skolen med praktisk arbeid samtidig som du får erfaring fra arbeidslivet og ulike yrkesretninger. Ofte vil vi jobbe sammen med skolen din om måloppnåelse i forhold til yrkesfaglig fordypning (YFF). Søknad skjer via din skole og det lages da en individuell samarbeidsavtale.

Kontaktinfo i VIDU 93 44 50 40

AFT- ArbeidsForberedende Trening

ArbeidsForberedendeTrening er et tiltak for deg som ønsker deg et arbeid, men som har behov for å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening i ordinært arbeidsliv. Målet er at du skal få og beholde arbeid. På våre interne arbeidsarenaer blir du en del av et inkluderende felleskap der du kan avklare yrkesvalg, bygge kompetanse og få venner for livet. Vi har tro på at trygghet, mestringsopplevelser og gode relasjoner er viktige brikker for din videre vekst. Søknad skjer via din NAV veileder. Tiltaket har en varighet på 1 år, med mulighet til forlengelse ytterligere 1 år.

Lærling/lærekandidatordningen.

VIDU er godkjent lærebedrift innen fagområdene aktivitør, barn og ungdom, helsefagarbeider, baker, konditor, institusjonskokk, anleggsgartner, logistikk ,IT-drift og salgsfaget.

Lærekandidatordningen tillater at vi sammen kan velge ut de mål fra læreplanen som du mestrer. Ordningen avsluttes da med at du får en kompetanseprøve innenfor disse målene. Bestått prøve gir kompetansebevis i faget. Lærekandidatordningen stiller ingen krav til godkjent videregående skoleløp, men mange har gått videregående skole på vg 1 og vg 2 nivå, men da med tilrettelagt opplæring og manglende karakterer i flere fag. Søknad skjer via VIGO og fylkeskommunen. Varighet kan variere fra 2 til 4 år.

Kontaktinfo i VIDU 93 44 50 40 /99 46 51 90