Renovasjon

På Bratreitøra kan du levere de fleste typer avfall fra husholdning. Det meste av avfallet går til gjenvinning.

Rene, sorterte fraksjoner kan leveres gebyrfritt, for de fraksjoner det finnes gjenvinningsordning på. Dette gjelder for mindre mengder avfall, jfr. definisjon på husholdningsavfall. Større mengder avfall, (også rivningsavfall/trevirke) med leveranser som er større enn et ordinært bilhengerlass (max 3 m3) defineres ikke som husholdningsavfall. Dette skal leveres på Tranamarka og betales gebyr for.

Avfall fra næringsvirksomheter tas ikke imot på Bratreitøra, men skal leveres på Tranamarka, Steinkjer.

NB! Dekk og dekk på felg kan ikke leveres på gjenbrukstorget, disse leveres til en dekkforhandler. Medisiner leveres på apotek.

Avdeling: