Administrasjon

Ledelsen

Ragnhild Salomonsen

Anne Kathrine Oxaal

Freddy Hoff

Kirsti Kildahl Johansen

W.Jörg Mentzen

Hilde Woxen

Ketil Witbro

Unni Saugestad

Tore Kristiansen

Styret

Jostein Hanssen

Hilde Aasenhus Fjeldstad

  • Styremedlem

Stig Rønning

Stein Erik Aalberg

Hågen Melgård

Tor Martin Opheim

Åshild Segtnan Vang