Administrasjon

Ledelsen

Ragnhild Salomonsen

Anne Kathrine Oxaal

Freddy Hoff

Kirsti Kildahl Johansen

Unni Saugestad

W.Jörg Mentzen

Hilde Woxen

Ketil Witbro

Tore Kristiansen

Styret

Jostein Hanssen

Frode Tiller Skjervø

Stig Rønning

Stein Erik Aalberg

Hågen Melgård

Åshild Segtnan Vang

Tor Martin Opheim