Administrasjon

Ledelsen

Ragnhild Salomonsen

Anne Kathrine Oxaal

Freddy Hoff

Marianne Sandström

Espen Hofstad

Unni Saugestad

Hilde Woxen

Ketil Witbro

Styret

Jostein Hanssen

Frode Tiller Skjervø

Lars Ketil Aasland

Hilde Woxen

Stein Erik Aalberg

Åshild Segtnan Vang

Tor Martin Opheim

Willy Gangstad