Jobbe hos oss

De som jobber hos oss er delt inn i ledelse/arbeidsledere, og arbeidstakere i arbeidstrening i regi NAV og kommune.

Arbeidstaker i tiltak

VIDU AS tilbyr arbeidstrening og kartlegging av hva du kan arbeide med og hjelpe deg til å finne en jobb hos oss eller andre bedrifter.

Sammen kan vi bygge din kompetanse og kunnskap som forberedelse til arbeidslivet. Vi kan tilby læreordninger og kompetansebevis innen ulike fag. Vi er godkjent lærebedrift for fagene aktivitør, baker, salg, barne og ungdom, anlegg og helsefaget.

Bedriftens visjon er ”Grensesprengende arbeidsliv” og våre verdier er engasjement, modig og kompetent

Se tiltaksoversikt og søknadsskjema.

Arbeidsleder

Vi tar gjerne imot åpne søknader fra deg som har genuin interesse av å jobbe hos oss. Vi ønsker oss fagutdannet personell både innen produksjons fag, pedagogikk og helse- og omsorgs fag. Fagområder framgår av de tiltaks stedene vi har i bedriften vår.

Arbeidsledere står for det attføringsarbeidet i samarbeid med kolleger og deltaker. Sammen tilrettelegger vi arbeidstrening og oppgaver i hht bestillingen fra NAV/kommune. Vi står sammen i produksjon og daglige gjøremål og skriver planer og rapporter sammen med deltakerne.

Personlig egnethet og engasjement er nødvendige kvalifikasjoner for å arbeide med mennesker og vi tillegger dette også stor vekt. Vi viser til Målbildet (.JPG) som er retningsgivende for alle som arbeider i bedriten inntil ny felles visjon med verdidokument er på plass.

Politiattest må framlegges ved ansettelse.

Vi tar gjerne imot åpne søknader og vil ta kontakt for eksempel ved behov for vikarer eller ekstra personell.