Ledig stillinger

VI søker 2 nye medarbeidere ved avdeling Lehnhaugen i Inderøy

VIDU er en arbeidsmarkedsbedrift med formål å tilby arbeidsinkludering og verdsatt sosial rolle for alle! Våre verdier er modig, engasjert og kompetent! 

 • Vi er en bedrift i spennende utvikling og med et stort engasjement for et inkluderende arbeidsliv med plass for alle! Vi sikter høyt – og inspireres av det!  
 • Vi tilbyr et godt og inkluderende arbeidsmiljø, gode lønns- og pensjonsordninger og gode muligheter for utvikling. 

Vi søker nå etter avdelingsleder og arbeidsveileder i 100 prosent stillinger: 

Stilling som operativ avdelingsleder: 

Som avdelingsleder i VIDU skal du lede og utvikle avdelingen i samsvar med selskapets mål og verdier. Du forventes å ta 100 prosent ansvar for egen lagdel! Du har også deltakende ansvar for helheten, og bidrar til å fremme samspill og utvikling i hele organisasjonen. På Lehnhaugen møter du en spennende og sammensatt avdeling med stort utviklingspotensial. Du vil få bruk for gode lederegenskaper, klokskap og kunnskap om mennesker og forretningsutvikling, forretningsteft, indre drivkraft, innsikt og mot. Du strekker deg langt for å inkludere, involvere og motivere, og du har et øye for å se og slippe til ressurser og muligheter i og for de menneskene du leder!  

Praktiske evner vil komme godt med, da du må beregne å ta del i det operative arbeidet. 

 Du er:  

 • Løsningsorientert, tydelig og engasjert, med god gjennomføringsevne  
 • Du har en involverende lederstil, er tillitvekkende og har evne til å skape trygghet og stabilitet rundt deg  
 • Du er ærlig, ryddig, fleksibel og raus 
 • Du er hel ved!  

Du har:  

 • Høyskoleutdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen ledelse, entreprenørskap eller sosialfag 
 • Minimum 5 års ledererfaring 
 • God budsjett- og økonomiforståelse 
 • God kjennskap til bruk av Office programvare og Office365 
 • God orden og struktur 

Stilling som arbeidsveileder: 

Som arbeidsveileder i VIDU skal du lede og veilede mennesker med behov for varierende grad av støtte og tilrettelegging i sin arbeidshverdag, og bidra til utviklingen av avdelingen og av bedriftens kvalifiseringsarbeid, i tråd med selskapets mål og verdier. Du forventes å ta 100 prosent ansvar innenfor eget område, samtidig som du også har delansvar for helheten på avdelingen og for samarbeid og samspill i resten av organisasjonen. Du vil få særlig bruk for gode pedagogiske evner, god menneskekunnskap, tålmodighet og forståelse for mestrings- og motivasjonsarbeid, og for å løfte, inspirere og involvere.  

Som arbeidsveileder tar du del i det praktiske arbeidet sammen med dine kolleger. 

Du er:  

 • Løsningsorientert, ansvarsfull og engasjert, med evne til å jobbe selvstendig og i team 
 • Lyttende og inkluderende, med evne til å skape trygghet og stabilitet   
 • Kreativ og nytenkende og glad i å jobbe målrettet med mennesker og utvikling 
 • Ærlig, ryddig, stødig og pålitelig 

Du har:  

 • Høyskoleutdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen veiledning, sosialfag eller pedagogikk 
 • Minimum 5 års arbeidserfaring, gjerne innen arbeidsinkluderingsfeltet 
 • Kjennskap til relevant arbeidsmetodikk, som Supported Employment, MI, o.l. 
 • God skriftlig fremstillingsevne 
 • God orden og struktur 

For begge stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt, men krav til utdanningsnivå er absolutt. 

 Søknad og CV merket avdelingsleder VIDU eller arbeidsveileder VIDU, sendes til:  ragnhild@vidu.no   

Søknadsfrist 6. august 2023 

For konkrete spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Ragnhild på mob. 480 91 085, eller Anne Kathrine mob 994 65 190.  

NB! Vi ønsker søknader som svarer på utlysningen. 

For mer info om VIDU, se www.vidu.no 

Publisert

07. juli 2023