Undervisnings- hjelper

VIDU ønsker å tilby basiskompetansekurs til våre ansatte og ønsker å komme i kontakt med frivillige som elsker å lære andre å lese, skrive, regne eller bruke digitale verktøy.

Kanskje er du en pensjonert lærer som har lyst og anledning til å dele din kunnskap og tid med oss, eller du har andre kvalifikasjoner som vil passe til formålet.

Undervisningen vil skje via fjernundervisning i samarbeid med NetPed, og vi behøver deg til stede for å  følge opp lokalt i Steinkjer, Malm, Inderøy eller Snåsa.

Oppstart 2022, opplæring vil bli gitt. 

Høres dette interessant ut, ta kontakt med vår kvalifiseringsleder Marianne Sandström 

på mobil 98268114 / eller epost marianne@vidu.no

 

Publisert

13. oktober 2021