Corona tiltak

Arbeids- og velferdsdirektoratet har besluttet at tiltaksdeltakere i gruppetiltak ikke skal møte i perioden fra 13. mars til 26. mars. ASVL forstår instruksen slik at dette innebærer at ingen tiltaksansatte/-deltakere i Varig tilrettelagt arbeid eller Arbeidsforberedende trening skal møte.

Unntaket er tiltaksansatte som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Et eksempel kan være avdelinger/bedrifter som vasker tøy og leverer mat for helseinstitusjoner.

Instruksen er laget for å sikre tiltaksansatte og -deltakere et livsopphold, og for å legge til rette for at tiltaksarrangører kan opprettholde et tilbud til tiltaksansatte og -deltakere når situasjonen igjen tillater det.

ASVL vet foreløpig ikke hva som vil gjelde etter at denne perioden er over, men vil holde medlemmene løpende orientert om situasjonen.

I tillegg skal AE-Arbeidstakere på enkeltvedtak i Inderøy Kommune ikke møte på jobb fra 13.-29.mars.

Publisert

12. mars 2020