Vi søker deg med bakefaglig kompetanse!

VIDU er en arbeidsmarkedsbedrift med formål å tilby arbeidsinkludering på relevante arenaer som styrker menneskers muligheter for en verdsatt sosial rolle! Våre verdier er inkludering, nyskaping, arbeidsglede og kvalitet! Til vår avdeling Marens Bakeri søker vi etter arbeidsleder med matfaglig kompetanse innenfor bakerifaget. Kokk med erfaring og kompetanse innen baking er også interessant for stillingen.…

Les mer